W naszym Przedszkolu zapewniamy:

pinezka Zindywidualizowaną intensywną terapię w "Pozytywnym nurcie SAZ" w wymiarze 90 godzin miesięcznie, prowadzoną w godzinach 8:30-13:00 (22,5 godziny tygodniowo);

pinezka Pobyt w przedszkolu od 8:15 do 13:15 (zapoznaj się z regulaminem przedszkola);

pinezka Terapia prowadzona jest indywidualnie (jeden na jeden) lub w dwu/trzy osobowych grupach, w zależności od możliwości dziecka;

pinezka Stopniowe wdrażanie do grupy rówieśniczej zależne od gotowości dziecka;

pinezka Zindywidualizowane pomoce i materiały edukacyjne, które są co tydzień dostosowywane ze względu na robione przez dziecko postępy;

pinezka Cotygodniowa rejestracja wszystkich realizowanych przez dziecko programów edukacyjnych w IWRD, co pozwala rodzicowi na stałe monitorowanie postępów dziecka;

pinezka Zajęcia logopedyczne;

pinezka Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna i rytmika oraz język angielski (zakwalifikowane dzieci);

pinezka Dziecko na co dzień korzysta ze sprzętów wspomagających terapię: własny tablet oraz tablice multimedialne, komputery;

pinezka Program domowy, który ma na celu wsparcie rodzica we wdrażaniu terapii w domu oraz rozwiązywanie bieżących problemów;

pinezka Możliwość darmowej konsultacji ze specjalistami - psychologiem, pedagogiem, logopedą;

pinezka Raz w roku możliwość darmowego badania w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;

Ewaluacja, czyli to co wyróżnia IWRD spośród innych placówek...

W IWRD co roku prowadzone są ewaluacje, które pozwalają na określenie poziomu funkcjonowania naszej placówki w różnych jej aspektach w danym roku szkolnym. Dzięki przeprowadzanym ewaluacjom informacje zwrotne otrzymują wszyscy pracownicy zatrudnieni w IWRD: nauczyciele-terapeuci, trenerzy, superwizorzy oraz personel administracyjny. Informacje uzyskane z ewaluacji pozwalają na wprowadzanie modyfikacji, które w konsekwencji wpływają na poprawę świadczonych przez nas usług i pozwalają jeszcze efektywniej pomagać dzieciom z autyzmem.

 

Ewaluacja nauczycieli–terapeutów

Podczas ewaluacji oceniane są różne aspekty prowadzonych oddziaływań terapeutycznych: pomiar „bycia w zadaniu” dziecka, z którym prowadzona jest terapia, umiejętności terapeutyczne nauczyciela-terapeuty, umiejętności w tworzeniu programów terapeutycznych i analizowaniu danych z prowadzonych oddziaływań terapeutycznych oraz profesjonalizm. Po przeprowadzonej ewaluacji nauczyciele-terapeuci uzyskują pisemne informacje w postaci protokołu z ewaluacji.

 

Ewaluacja programów

W ramach prowadzonej ewaluacji nauczyciela-terapeuty oceniane są również trzy główne programy, za które dana osoba jest odpowiedzialna: program edukacyjny, program terapeutyczny i program domowy. Protokół do oceny każdego z wymienionych programów zawiera informację o tym, czy poszczególne zadania realizowane w ramach danego programu są zindywidualizowane, czy wykresy pokazują zmianę zachowania w pożądanym kierunku, czy każdy program jest podpisany przez rodziców, co jest jednoznaczne z ich zgodą na jego realizację, czy co trzy miesiące mierzona jest zgodność między obserwatorami, tzw. IOA, czy zbierane są dane z początku terapii (tzw. pomiar początkowy) i z generalizacji.

 

Ewaluacja przeprowadzana przez rodziców

Ewaluacja przeprowadzana przez rodziców ma charakter anonimowy. Formularz ewaluacji pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak dobrze znane są rodzicom zadania realizowane w obrębie wszystkich trzech wymienionych powyżej programów, czy rodzice są zadowoleni ze współpracy z kadrą terapeutyczną, ze skuteczności prowadzonej w IWRD terapii oraz sposobu komunikacji i życzliwości wszystkich nauczycieli-terapeutów.

 

Ewaluacja współpracowników

Ewaluacja współpracowników ma charakter anonimowy. Każdy z pracujących nauczycieli-terapeutów otrzymuje informacje od tych osób, z którymi współpracuje w ciągu danego roku szkolnego. Dane z ewaluacji pozwalają na uzyskanie informacji na temat: zadowolenia ze współpracy, sposobu komunikacji i wzajemnej życzliwości, profesjonalizmu w przekazywaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych.

 

Ewaluacja superwizorów

Ewaluacja ma charakter anonimowy. Każdy z superwizorów otrzymuje informacje od nauczycieli-terapeutów, u których prowadzi superwizje i przeprowadza ewaluacje.  Formularz ewaluacji ocenia: elastyczność superwizora w ustalaniu terminów ewaluacji oraz to, czy pisemny protokół z superwizji jest oddany w terminie, czy superwizor jest pomocny, życzliwy, dostępny, oraz to jak przydatne są informacji zwrotne przez niego dawane.


FUNDACJA IWRD
ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk

tel: 58 341 44 41, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2015 - 2017 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW